ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΑ ΒΛΑΧΟΥ)

Friday 08 Σεπτεμβρίου 2023
Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του Τομέα Γλωσσολογίας (Φλώρα Βλάχου)

Ο Τομέας Γλωσσολογίας σας προσκαλεί στην υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κας Φλώρας Βλάχου με θέμα «Αρχές σχεδιασμού και κατασκευής πραγματολογικά προσανατολισμένων δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία γλωσσικών πράξεων στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα». Η υποστήριξη θα γίνει στο Εργαστήριο Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας του Τομέα στις 8 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10.30 π.μ.