ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ)

Tuesday 19 Σεπτεμβρίου 2023
Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας (Άννα Μαυροειδή)

Την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00-14.00 ορίστηκε η προφορική εξέταση της διδακτορικής διατριβής της ΥΔ του Κλασικού Μαρίας Άννας Μαυροειδή με θέμα «Λογοτεχνικές Βιογραφίες και Λογοτεχνικές Διαδρομές: Φαίδρα, Δηιάνειρα, Διδώ, Αριάδνη, Πηνελόπη και οι λογοτεχνικοί τους βίοι στο έργο του Οβιδίου».

Η εξέταση θα γίνει εξ αποστάσεως στην πλατφόρμα Webex και ο σύνδεσμος της συνάντησης είναι ο ακόλουθος:

uoa.webex.com/uoa/j.php